Specjalisci sklejeni z studiowaniu geotechnicznymi

Obecnie firma zatrudnia laborantów drogowych, geologów a także projektantów. Używanie innowacyjnego, specjalistycznego ekwipunku do prac w obszarze oraz do tworzenia eksplorowań, jak także wyzyskiwanie stwierdzonych techniki w produkcjach kameralnych i doświadczenia personelu zapewnia nam realizację ofert w sposób profesjonalny, słuszny z bieżącymi przepisami i potrzebowaniu naszych Podróżnych. W inicjatywę polityki kategorii, a w ostateczności szlifowania naszych umiejętności zaangażowana jest całkowita firma, co zapewnia nam pospieszną i zawodową reakcję na wymagania Podróżnych. Chroniczny dotyk z Odbiorcami, przemienność marki odnośnie rzeczy powiązanych z organizacją i działalnością posłannictw, a także nieprzerwana ewaluacja aktualnych odpracowywań pozwalają na sukcesywną naprawę cechy naszych wiedzy jak również polerowanie się poprzez wykształcenie i zakup nowocześniejszego zaopatrzenia.

Roczne opinie i referencje, o jakie pytamy naszych gości, pozwolą na nieustającą kontrolę naszych odrabiań i umożliwią realizację planów strategicznych.

 

Nasz obecny profil aktywności to:

 

Obrabianie dokumentacji projektowych z zakresu budownictwa drogowego

Laboratorium drogowe

schematy budowlane

schematy wykonawcze

kosztorysy i specyfikacje fachowe posad

 

Opracowywanie refleksji i ekspertyz fachowych z rejonu budownictwa komunikacyjnego

 

dociekania laboratoryjne placów, doświadczenia kruszyw

badania geotechniczne

egzaminowania betonów cementowych i badania ziemi bitumicznych

egzaminowania terenowe podłoża gruntowego struktur komunikacyjnych ( drogi, koleje )

monitorowania nawierzchni tras, dróżki, skwerów i dywaników jak również doświadczenia podtorza kolejowego

recepty wielkości bitumicznych